امروز چهارشنبه  ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
۱۳۹۸/۰۷/۰۲- ۱۷:۱۹ - مشاهده: ۶۷

افزایش توسعه انسانی در ایران طی 10 سال گذشته

   ایرنا:  به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مطالعه بار بیماری‌ها، جامع ترین و دقیق ترین مطالعه اپیدمیولوژیك جهانی است كه سالانه توسط انستیتوی سنجش و ارزیابی سلامت دانشگاه واشنگتن در سیاتل آمریكا و با مشاركت چندین هزار محقق از كشورهای مختلف دنیا انجام می‌شود.
این مطالعه، روند مرگ و میر ناشی از 359 بیماری و صدمات و 84 عامل خطر سلامت در 195 كشور و منطقه جهان را با استفاده از روش های دقیق و قابل مقایسه، در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی توصیف می كند و به بررسی میزان پیشرفت كشورها در اهداف شاخص های توسعه پایدار 2030 می‌پردازد.
مطالعه مهم جهانی بار بیماری‌ها در سال 2017،با مشاركت 3 هزار و 676 محقق از 146 كشور از جمله 200 محقق از ایران انجام و نتایج آن نوامبر 2018، در مجله معتبر بین المللی لنست منتشر شده است.

هشتاد و دو میلیون ایرانی چه قدر به زندگی امیدوارتر شده اند
دكتر «رضا ملك زاده» از نویسندگان همكار مطالعه جهانی بار بیماری‌ها، با اشاره به این كه برای نخستین بار در این مطالعه نرخ جمعیت در 195 كشور مورد بررسی را اعلام كرده است، گفت: ایران با جمعیت 82.2 میلیون نفر، دارای سرانه درآمد ناخالص ملی 17.5 هزار دلار ، نرخ باروری 1.7 و متوسط سالهای تحصیل 7.8 سال است.
معاون تحقیقات وزیر بهداشت، سن امید به زندگی در ایران در سال 96 را برای زنان 79.4 و برای مردان 75.5 سال اعلام كرد و گفت: این درحالیست كه سن امید به زندگی مورد انتظار و پیش بینی شده برای زنان ایران درسال گذشته، 77 و مردان 70 سال بود كه این نشان از پیشرفت سریعتر ایران در دستیابی به شاخص جهانی افزایش سن امید به زندگی بویژه در بین زنان دارد.
به گفته وی، سن امید به زندگی زنان ایرانی در سال 96 ، در مقایسه با 27 سال پیش از آن (سال 69)، بیش از 9 سال و در مردان 10 سال افزایش یافته است

**كاهش مرگ و میر كودكان ایرانی، فراتر از انتظار
این استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران، با اشاره به روند مرگ و میر كودكان ایرانی (یك مرگ به ازای 1000 تولد) ، شمار مرگ كودكان زیر 5 سال كشور را در حال حاضر، 14 مورد در هر یكهزار تولد اعلام كرد و گفت: 27 سال پیش، شاهد مرگ بیش از 64 كودك زیر 5 سال به ازای یكهزار تولد بودیم.
دكتر ملك زاده خاطرنشان كرد: روند مرگ كودكان زیر یك سال ایرانی نیز نشان می دهد درحالی كه در سال 69 ، مرگ 50 كودك زیر یك سال به ازای 1000 تولد گزارش شده ، در سال 2017 این رقم به 12 مرگ رسیده است
وی یادآور شد: مرگ و میر كودكان زیر یك سال و زیر 5 سال ایرانی در سال 69 بیش از عدد مورد انتظار بوده است اما در سال گذشته ، مرگ و میر كودكان ، حتی كمتر از عدد پیش بینی شده بوده و در این باره ایران به پیشرفتهای بسیار خوبی دست یافته است.

**چه تعداد ایرانی سال گذشته فوت كردند
رییس پژوهشكده بیماری‌های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، شمار مرگ و میر هر دو جنس در جهان طی سال 2017 را 56 میلیون (30.5 میلیون مرد و 25.5 میلیون زن) برشمرد و با اشاره به سهم 2.9 میلیون نفری خاورمیانه از این تعداد مرگ در سال 2017 ( 1.7 میلیون مرد و 1.2 میلیون زن) ، افزود: در سال گذشته، 380 هزار مرگ برای ایران شامل 220 هزار مرد و 160 هزار زن ثبت شده است.
دكتر ملك زاده با تاكید بر افزایش طبیعی شمار سالانه مرگ ها در كشور، درباره روند مرگ و میر استاندارد شده سنی در ایران طی سالهای 69 تا 94 گفت: آنچه در بررسی روند مرگ های یك كشور مهم تلقی می‌شود «شاخص مرگ و میر استاندارد شده سنی» (یك مرگ به ازای هر 100 هزار نفر) است كه بررسی سالهای یاد شده نشان می دهد میزان مرگ و میر استاندارد شده سنی در ایران بسیار كاهش یافته و این كاهش در كل جهان و خاورمیانه نیز رخ داده است.

**مهمترین علل مرگ در ایران؛ سرعت سرسام آور چند بیماری كشنده و ناتوان كننده
مجری بزرگترین مطالعه كوهورت خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران، در ادامه، فهرستی از علل مهم مرگ و میر در ایران طی 10 سال گذشته و روند تغییرات (افزایش یا كاهش) هر یك از این علل ارائه كرد و گفت: بیماری‌های قلبی عروقی با 27 درصد افزایش ، سكته مغزی با 19 درصد افزایش ، آلزایمر با 103 درصد افزایش، صدمات جاده ای با 31 درصد كاهش، بیماری‌های قلبی ناشی از فشار خون بالا با 55 درصد افزایش، دیابت با 76 درصد افزایش، بیماری‌های مزمن انسدادی ریوی با 40 درصد افزایش، بیماری‌های مزمن كلیوی با 56 درصد افزایش، اختلالات نوزادی با 60 درصد كاهش، بیماری‌های عفونی دستگاه تنفسی با 0.6 درصد افزایش، نواقص مادرزادی با 54 درصد كاهش مهمترین علل مرگ در ایران را تشكیل می دهند.

10 علت مرگ های زودرس در ایران بر اساس تازه ترین نتایج جهانی
علت مرگ های زودرس در ایران بر اساس تازه ترین نتایج جهانی اما مرگ های زودرس كه بنا بر آمار رسمی معاون تحقیقات وزیر بهداشت، سبب شده نیمی از ایرانیان ، 70 سالگی را نبینند! ، یكی از جدی ترین نگرانی‌های نظام سلامت ایران است كه سرعت افزایش یا كاهش علل آنها، در مطالعه جهانی بار بیماری‌های 2017 به طور دقیق اندازه گیری و فهرستی كامل از علل آنها ارائه شده است.
به گفته محقق ایرانی همكار این مطالعه، بیماری‌های قلبی عروقی با 13 درصد افزایش، صدمات جاده ای با 38 درصد كاهش، اختلالات نوزادی با 60 درصد كاهش، سكته مغزی با بیش از 8 درصد افزایش، نواقص مادرزادی با 55 درصد كاهش، دیابت با 63 درصد افزایش، بیماری‌های عفونی دستگاه تنفسی با 38 درصد كاهش، بیماری‌های قلبی ناشی از فشار خون بالا با 38 درصد افزایش ، صدمه به خود با 12 درصد كاهش ، آلزایمر با 73 درصد افزایش و سرطان خون با 6 درصد كاهش ، 10 علت مهم مرگهای زودرس در ایران هستند.

**پیام داده‌های جهانی به نظام سلامت ایران در سرعت برخی بیماریها
دكتر ملك زاده با اشاراتی كه در خصوص علل مهم مرگ و میر كلی ایرانیان و علل مرگ های زودرس در كشور و میزان افزایش یا كاهش سرعت هر بیماری رفت،ذكر چند نكته را در این زمینه ضروری دانست و گفت: علی رغم افزایش سرعت قابل توجه دركاهش مرگها بر اثر عواملی همچون بیماری‌های قابل انتقال مادر به كودك، مرگ های نوزادی، سوءتغذیه و ... در ایران، اما نیازمند سرعت بیشتری در كاهش مرگهای ناشی از بیماری‌های غیرواگیر هستیم كه از سال 79 تا 93، كاهش سرعت كمی داشته اند و تنها طی سه سال گذشته، اندكی از سرعت مجموع بیماری‌های غیرواگیر كاسته شده است

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما