تماس با ما

سفارت جمهوری اسلامی ایران –دوبلین

کد کشور و شهر: 003531

تلفن های نمایندگی:

2882967

2885881

بخش کنسولی:

2880252

دورنگار سفارت:

2834246

سایت سفارت:

www.dublin.mfa.ir

سفیر:  

dub.ambassador@mfa.gov.ir

  ambassador@iranembassy.ie

بخش سیاسی:

dub.political@mfa.gov.ir

   political@iranembassy.ie

بخش اقتصادی:

dub.economic@mfa.gov.ir

economic@iranembassy.ie

بخش فرهنگی:

dub.cultural@mfa.gov.ir

cultural@iranembassy.ie

بخش کنسولی:

dub.consulate@mfa.gov.ir

consular@iranembassy.ie

منشی سفارت: secretary@iranembassy.ie

صندوق پستی: A94W320

نشانی پستی:

72 MOUNT MERRION AVE, BLACKROCK, CO.DUBLIN, IRELAND

ساعات کار سفارت:

روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 17

ساعات کار بخش کنسولی :

روزهای دوشنبه –چهارشنبه –جمعه از ساعت 9:30تا 13:00

تعطیلات سال 1397:

جدول تعطیلات