سیاسی

 روابط سیاسی دو جانبه و دیدارهای رسمی دو جانبه

   مروری بر تاریخ معاصر در ایران و ایرلند نشان می دهد که زمینه ها و وجوه مشترک قابل شناسایی است. توجیهی برای برقراری روابط مستحکم سیاسی بین دو کشور وجود دارد. هر دو کشور طی یکصد سال گذشته با استعمار و  سلطه و نفوذ خارجی مبارزه کرده و حضور مردم در تعیین سرنوشت کشورشان بسیار تعیین کننده بوده است. ایران و ایرلند در تاریخ معاصر خود با جنگ تحمیلی و مداخلات نظامی خارجی و همچنین محاصره و تحریم و قحطی ناشی از اشغال خارجی مواجه بوده اند.   ادامه مطلب...

 سفرای پیشین ایران در ایرلند

آشنایی با سفرای پیشین ایران در ایرلند ادامه مطلب...

 پیوندهای سیاسی

ادامه مطلب ...