کنسولی

جهت مطالعه کلیه خدمات کنسولی ، مدارک لازم  و فرمهای مربوطه به لینک زیر مراجعه فرمایید. 

                                                                 http://econsulate.mfa.ir/

 ساعت کار بخش کنسولی : روزهای دوشنبه - چهارشنبه - جمعه از ساعت 9:30 تا 13:00

ضمنا هموطنان عزیز جهت پرداخت هزینه خدمات کنسولی لطفا مبلغ مورد نظر را به شماره حساب: 

57038111  نزد بانک AIB  با SortCode :93-35-70  واریز نمایند. 

دانلود : تعرفه_خدمات_کنسولی.pdf           حجم فایل 177 KB

   دانلود : 1اطلاعیه.pdf           حجم فایل 311 KB